Toppand

This is an example of a HTML caption with a link.

En vanlig dykkand i Rogaland

Toppanda er en av de vanligste dykkendene i Rogaland. Den finnes i nesten alle vann i Jæren våtmarkssystem, og hekker i noen av dem. En del toppender trekker fra Nord-Norge til Jæren for å overvintre. Toppanda kan kjennes igjen på den hengende nakketoppen som også har gitt navn til arten. Både hann- og hunnfuglen har nakketopp, men hunnens er mindre. Arten dykker til bunnen for å spise vanninsekter og smådyr, derfor foretrekker den grunne vann og innsjøer.

Fakta

Vitenskapelig navn: Aythya fuligula
Norsk navn: Toppand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Store og små innsjøer, men også på sjøen
Utbredelse: Nordlige deler av Europa og Asia

Visste du...?

Toppanda er en av våre minste dykkender med en vekt på ca. ½–1 kg og lengde på 43 cm.

Tidligere hekket toppanda stort sett bare i Nord-Norge, men i de siste tiårene har bestanden spredd seg sørover. Det første toppandreiret i Rogaland ble funnet i 1957. Årsaken til at bestanden har spredd seg til Sør-Norge er ukjent. Også antallet overvintrende toppender i Rogaland har økt.

Toppanda legger ofte reir midt i måkekolonier. Da får den en effektiv beskyttelse mot rovdyr og rovfugler.

I slekt med

Annen info