Brunnakke

This is an example of a HTML caption with a link.

Beiter på gress

Brunnakke er en mellomstor gressand med navn etter hannens mørkebrune hode og nakke. Arten foretrekker vegetasjonsrike innsjøer og holmer langs kysten. Den plasserer reiret på bakken, godt skjult mellom busker og kratt. Den er en vanlig hekkefugl her til lands med utbredelse over hele Norge unntatt helt i nord. En av de største hekkebestandene finnes langs sørvest-kysten. Brunnakke lever for det meste av plantekost og akvatiske insekter. Den beiter i større grad på gress enn de andre gressendene.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Anas penelope
Norske navn: Brunnakke, pipand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Vegetasjonsrike innsjøer og holmer langs kysten
Utbredelse: Fra Island og østover gjennom det nordlige Europa og Asia til
Stillehavet
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Når rugeperioden nærmer seg slutten, samles hannene i grupper for å gjennomføre fjærfellingen.

Brunnakke lager en fløytende lyd under flukt, derav tilnavnet «pipand».

I slekt med

Annen info