Stjertand

This is an example of a HTML caption with a link.

Sosial and

Stjertanda har navnet sitt fra hannens lange halefjær, men disse kommer kun i parringstiden. Hannen har også en hvit stripe på siden på det brune hodet. Hunnen er mer brunflekket og anonym, som er vanlig blant hunnender. Utenom parringstiden oppholder stjertanden seg gjerne sammen med andre andearter i en blandet flokk. Den hekker spredt og fåtallig i nesten hele landet, men ikke i Rogaland. Allikevel har den blitt observert her flere ganger gjennom årene, blant annet ved Harvalandsvatnet. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Anas acuta
Norsk navn: Stjertand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Åpen våtmark, innsjøer, tundra.
Utbredelse: Nordre del av Eurasia, Canada, deler av USA.
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

Det er en populær and å jakte på, siden den er en dyktig flyger og smaker godt.

Tross store globale populasjoner har bestanden minket de siste årene.

I slekt med

Annen info