Stokkand

This is an example of a HTML caption with a link.

Vår vanligste and

Stokkanda er godt kjent for folk flest. Den trives blant mennesker, og finnes i vann og parker i byer og tettsteder. Utenfor urbane strøk er arten sky. På Jæren hekker den i nærheten av nær sagt alle innsjøer, tjern og dammer. Ellers i fylket hekker den i skjærgården og fattige vann i fjellbjørkeskogen. De fleste stokkendene overvintrer. Dersom innsjøene fryser til med is, trekker endene til kystområdene. Stokkand-hannen er lett gjenkjennelig med sitt glinsende grønne hode. Hunnen er brunspettet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Anas platyrhynchos
Norsk navn: Stokkand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Ved vann i lavlandet, mens også i skjærgården og i høyfjellet
Utbredelse: Europa, Asia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

På Jæren kan stokkanda starte eggleggingen allerede i mars. Reiret bygges gjerne under en busk eller stein i nærheten av vann.

Hunnen er alene om å ruge ut eggene. Det er også hennes jobb å passe på ungene til de er flygedyktige. Hunnens brunspettete farge er en fordel når hun skal skjule reir og egg.

I slekt med

Annen info