Kvinand

This is an example of a HTML caption with a link.

Anda med gulløyet

Kvinanda har en vid utbredelse i Norge, men er sjeldent hekkende her i Rogaland. Den overvintrer her, og er også vanlig å se om våren. Da kan den ses på Grudavatnet og andre grunne vann langs Jæren, på leting etter krepsdyr og insekter. Kvinanda bruker gjerne hull i trær som et sted å ha redet sitt i, og kan hekke flere kilometer fra nærmeste vann. Fuglen tar også i bruk fuglekasser. Det finnes steder hvor utbredelsen av kvinand har økt som følge av å sette ut fuglekasser til den. Hannen er lett gjenkjennelig med sin hvite kinnflekk.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Bucephala clangula
Norsk navn: Kvinand
Hører til: Andefamilien
Habitat: skog nær vann, elver
Utbredelse: Eurasia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

På engelsk heter fuglen Golden Eye på grunn av sine gullgule øyne. 

I slekt med

Annen info