Sjøorre

This is an example of a HTML caption with a link.

Svart vintergjest

Sjøorrehannen er nesten fullstendig sort, med en liten hvit flekk under øyet. Hunnen er mer brunlig, og med en hvit flekk mellom øyet og nebbet. Begge kjønn har hvite vingespeil. Den er en vanlig hekkefugl i bjørkebeltet i Midt- og Nord-Norge, hvor den da foretrekker store, åpne vann. Den trekker til kysten for å overvintre, men er ofte vanskelig å se da den holder seg relativt langt ute. Ser du sjøorre langs kysten på sommeren, er dette ungfugl som ikke hekker enda. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Melanitta fusca
Norsk navn: Sjøorre
Hører til: Andefamilien
Habitat: Kyst, åpne høyereliggende innlandsvann
Utbredelse: Nord i Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

I slekt med

Annen info