Siland

This is an example of a HTML caption with a link.

Piggete nebb og hode

Det tynne nebbet og den piggete sveisen gjør at man kjenner igjen silanda. Nebbet har små sagtenner som gjør det lettere å fange fisk med. Man finner den oftest i grunne farvann og store, klare vann med liten vegetasjon ved vannkanten. Den holder seg der småfisk er i rikelige mengder. I Rogaland hekker den i de lavereliggende områdene (10-100 moh.), gjerne ved vassdrag. Der er stingsild en viktig del av kostholdet.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Mergus serrator
Norsk navn: Siland
Hører til: Andefamilien
Habitat: Kyst, elver, ferskvann
Utbredelse: Tempererte områder i Nord-Amerika, Grønland, Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Silanden er en norsk ansvarsart. Det vil si at arten har en betydelig andel av sin naturlige utbredelse i Norge (25% eller mer av Europeisk utbredelse), og er derfor under spesielt vern. 

I slekt med

Annen info