Rødstilk

This is an example of a HTML caption with a link.

Marmor på pinne

Rødstilken er lett gjenkjennelig med sine lange røde bein og det røde nebbet med sort tupp. Hekkedrakten er spraglet som marmor i mørkebrunt og hvitt, mens vinterdrakten er blek. Som vadefugler flest bruker denne det tynne, lange nebbet til å fange virvelløse dyr dypt i mudder og sand. Rødstilken er en høylytt og varsom fugl. Man trenger ikke komme veldig nær før den piper i protest. Den er tallrik i Rogaland, mest i ytre strøk, og har blitt funnet sannsynlig hekkende helt opp til 1100 moh. i Leirdalen i Suldal.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Tringa totanus
Norsk navn: Rødstilk
Hører til: Snipefamilien
Habitat: Våtmark, dyrket mark.
Utbredelse: Eurasia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Rødstilken er en norsk ansvarsart. Det vil si at arten har en betydelig andel av sin naturlige utbredelse i Norge (25% eller mer av europeisk utbredelse), og er derfor er under spesielt vern. 

I slekt med

Annen info