Polarsnipe

This is an example of a HTML caption with a link.

En vader på gjennomreise

Polarsnipa er en vader med kraftig og kompakt kropp, korte bein og et grovt nebb. Det er en arktisk art og i Norge hekker den kun på Svalbard. Et stort antall polarsniper raster langs norskekysten under trekket høst og vår. På enkelte plasser i Nord-Norge kan tusenvis av fugler raste under vårtrekket. Langs kysten av Jæren kan man ofte se polarsnipeflokker under høsttrekket. De finner mat på grunne sandstrender, for eksempel i Ramsar-området på Skeie.

Fakta

Vitenskapelig navn: Calidris canutus
Norsk navn: Polarsnipe
Hører til: Snipefamilien
Habitat: Sandstrender og mudderflater langs kysten. Hekker i åpent, øde terreng i polare strøk
Utbredelse: Sirkumpolar utbredelse i arktiske og subarktiske områder, trekker sørover på vinteren
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

Det er langt mellom hekkeplassene og overvintringsplassene til polarsnipa. Under høst- og vårtrekket flyr fuglene mellom noen av jordas kaldeste og varmeste områder.

Polarsnipa kan forveksles med tundrasnipa. Sistnevnte er imidlertid mindre enn polarsnipa, og har et lengre og tynnere nebb. Nebbet til tundrasnipa er bøyd nedover i motsetning til polarsnipas rette nebb. Andre trekk som skiller artene er tundrasnipas dypere rødfarge på bryst og underside i sommerdrakt.

I slekt med

Annen info

Polarsnipe er rangert som sterkt truet (EN) på Svalbard i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).