2

Orrevatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Orrevatnet er en av de største innsjøene på Jæren. Mellom innsjøen og havet er det et lavt og smalt landområde. Orrevatnet er omgitt av et intensivt jordbruksareal hvor det meste av arealene er fulldyrket. Den grunne innsjøen er svært viktig for fugler hele året. Særlig om høsten og vinteren kan det telles flere tusen ender og gjess i og ved vannet. Mange av fuglene veksler mellom Orrevatnet, havet, strendene og andre nærliggende våtmarksområder på Jæren. Orrevatnet naturreservat omfatter hele innsjøen og en smal sone langsmed land.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat med fuglelivsfredning
Verneår: 1996
Dekar: 9580

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Orrevatnet er fredet som naturreservat med fuglelivsfredning.

På holmene er all ferdsel forbudt fra 1. april – 15. august. Ellers er det ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet om å følge den oppmerkede stien og respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland.