jæren våtmarkssystem

Jæren våtmarkssystem er en samlebetegnelse for 23 våtmarker på Jæren med internasjonal status som Ramsar-område. Våtmarkene er verna etter naturmangfoldloven og består av innsjøer, myrer og gruntvannsområder i sjø.