Bokfink

This is an example of a HTML caption with a link.

Den ugifte

Bokfinken er en av Norges mest tallrike fugler. Den er hardfør og hekker over nesten hele landet. Dens latinske navn (coelebs) betyr ugift, fordi når disse trekkfuglene kommer tilbake fra vintertrekket, kommer hannene tilbake et par uker før hunnene. Hannenes karakteristiske sang er et godt kjent vårtegn. I mildere strøk, som langs Jæren, overvintrer mange av hannene og er da velkjente gjester på fuglebrettet. De to hvite vingebåndene og den kraftige rødbrune fargen på hannens bryst gjør den lett gjenkjennelig. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Fringilla coelebs
Norsk navn: Bokfink
Hører til: Finkefamilien
Habitat: Skog, hager, parker
Utbredelse: Hele Europa, midtøsten og Øst-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Bokfinkhannene er særs aggressive i hekketiden, og de beskytter territoriet sitt med alt de har. De kan til og med angripe sitt eget speilbilde!

Hannene synger høyt og ofte og er derfor en av de vanligste sangene man hører gjennom hele våren. Det finnes mange huskeregler for sangen, men den vanligste er kanskje «Fru, fru, fru Borkrevink».

De voksne fuglene spiser mest frø, mens barna blir hovedsakelig fôret med insekter.

I slekt med

Annen info