Munk

This is an example of a HTML caption with a link.

Karakteristisk kalott

Som de andre sangfuglene er munken lettere å høre enn å se. Men dersom man ser den, kjenner man den lett igjen på den mørke hetten på hodet. Hannen har sort hette, mens hunnen har rødbrun. Den overvintrer i Afrika, men i de siste tiårene har den kommet tilbake tidligere enn før. Noen overvintrer til og med langs sørlands-kysten og Jæren. Munken lever hovedsakelig av insekter, men kan også spise nektar, frukt og bær. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Sylvia atricapilla
Norsk navn: Munk
Hører til: Sangerfamilien
Habitat: Skyggerik, fuktig skog. Park med frodig undervegetasjon.
Utbredelse: Nordlig og temperert Europa.
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Gjøken legger av og til egg i munkens rede. Munken har på sin side utviklet et motmiddel for dette. Den legger egg som varierer i farge fra kull til kull, hvis egg er veldig like innenfor kullet. Da blir gjøkeegget lettere oppdaget og kastet ut.

I slekt med

Annen info