Gransanger

This is an example of a HTML caption with a link.

Sinnataggen

Gransangerhannen er meget territoriell. I hekketiden vokter hannen et territorium på ca. 20 meter i diameter. Det er ikke bare andre gransangerhanner som blir jaget bort. Selv rovdyr som røyskatt kan bli angrepet dersom de kommer for nært redet. Utenfor hekketiden har ikke gransangeren noe territorium. Den lever da i flokk. I Rogaland er bestanden spredt, men fåtallig. Den finnes overalt der en finner trær, men er vanskelig å se med mindre man hører sangen.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Phylloscopus collybita
Norsk navn: Gransanger
Hører til: Sangerfamilien
Habitat: Høyvokst skog nær åpen mark
Utbredelse: Nordlige og tempererte Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

På engelsk heter fuglen chiffchaff, etter sangen den lager.

I slekt med

Annen info