Vannrikse

This is an example of a HTML caption with a link.

Godt gjemt i sivet

Vannriksa er en meget sky fugl som vanligvis holder seg godt gjemt i tett vegetasjon. Norge er i randsonen til dens utbredelse, derfor finnes den bare noen steder langs kysten. I tillegg er den mest aktiv på natten. Derfor er synet av en vannrikse en sjelden gave. En del overvintrer langs Jæren og den er kanskje lettest å få øye på om vinteren. Da tvinger frost og is den ut fra skjulestedet på jakt etter mat. På våren kan den også tilkjennegis av hannens griselignende skrik.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Rallus aquaticus
Norsk navn: Vannrikse
Hører til: Riksefamilien
Habitat: Vegetasjonsrik sump og myr
Utbredelse: Europa, Nord-Afrika, Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja, men fåtallig

Visste du...?

I slekt med

Annen info