Sivhøne

This is an example of a HTML caption with a link.

Dobbeltliv

I hekketida lever sivhøna et tilbaketrukket og skjult liv i sivskogen. Men når ungetida er over, kommer den fram i lyset. Da kan den spankulere uredd helt åpent i de mest urbane byparker, som for eksempel ved Breiavatnet i Stavanger. Sivhøna er i familie med sothøna, men den er mindre, har mørkebrun fjærdrakt, rødt nebb og rød pannelapp. Den trives best i kraftig sumpskog, og er ikke avhengig av åpent vann. Hekkebestandene i Norge er små og i hovedsak konsentrert til Jæren og Oslofjordområdet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Gallinula chloropus
Norsk navn: Sivhøne
Hører til: Riksefamilien
Habitat: Ved vann og myrer med svært rik vegetasjon
Utbredelse: I alle verdensdeler unntatt Australia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Første hekkefunn av sivhøne ble gjort i Breiavatnet i Stavanger i slutten av 1860-årene. Utbredelse og antall har siden økt som følge av gjengroing av vann i jordbruksområder.

I likhet med sothøna kan sivhøna få problemer i særlige kalde vintre. Hekkebestanden kan derfor variere mye.

I slekt med

Annen info

Sivhøne er rangert som nær truet (NT) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).