Vipe

This is an example of a HTML caption with a link.

Jærens karakterfugl

Det er ikke tilfeldig at Time kommune har vipa som motiv i kommunevåpenet. Vipa er uløselig knyttet til Jærens jordbrukslandskap, og har vært å se over alt på åker og eng. Med sin fascinerende luftakrobatikk og karakteriske sangspill er vipa regnet som selveste vårfuglen. De første individene er på plass på Jæren allerede i slutten av februar. Vipebestanden har gått markert tilbake på Jæren de siste 20 årene. Tilbakegangen skjer i hele Vest-Europa og endringer i jordbruksdriften er trolig hovedårsaken til den negative utviklingen.

Fakta

Vitenskapelig navn: Vanellus vanellus
Norsk navn: Vipe
Hører til: Lofamilien
Habitat: Jordbrukslandskap og åpen fjellbjørkeskog
Utbredelse: Europa og sentral-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

"Vibå e komen" melder lokalavisene på Jæren så tidlig som i slutten av februar. Vipene som kommer tilbake mens det enda er snø og kulde inntar gjerne de mest attraktive hekkeplassene. Hekking skjer ikke før i april. I perioden juli-november trekker vipa til overvintringsområder som ligger fra Storbritannia til Spania/Portugal. I milde vintre kan enkelte individer overvintre på Jæren.

Fra rundt 1920 startet utbredelsen av vipa nordover og i innlandet. Vipa er påvist hekkende i høyfjellet (over 1000 moh.) og helt nord til Nordkapp og Finnmarksvidda. Fra 1980-tallet har bestanden gått tilbake og forsvunnet helt fra flere kjente hekkeområder.

I flere europeiske land er jakt på vipe tillatt i vinterhalvåret. I 2000 ble det anslått at én million viper ble skutt eller fanget i nett i Vest-Europa.

I slekt med

Annen info

Vipe er rangert som nær truet (NT) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).