Sandlo

This is an example of a HTML caption with a link.

Vadefugl med karakteristisk utseende

Sandlo er en liten vadefugl som trives best på åpne strandflater med en blanding av sand, grus og plantedekke. På Børaunen er det flere slike steder. I hekketida er fuglene sårbare for ferdsel, så da er det best å holde avstand. Sandlo er lett å kjenne igjen med sitt karakteristiske mørke bånd over brystet og hodet. Fuglen har et spesielt bevegelsesmønster. Den løper svært raskt over en flate, stanser opp og søker føde, før den gjenopptar løpingen.

Fakta

Vitenskapelig navn: Charadrius hiaticula
Norsk navn: Sandlo
Hører til: Lofamilien
Habitat: Åpent landskap, strender og sletter nær vann og sjø
Utbredelse: Nord-Europa, Russland og Canada
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Sandlo hekker både langs kysten og høyt til fjells. Arten er mest tallrik i Nord-Norge og i Trøndelag.

Arten er delt i to underarter. Den ene, hiaticula, er utbredt i Nord-Europa og i Canada. Den andre, tundrae, holder til i Nord-Skandinavia gjennom de arktiske områdene i Russland og helt til Beringstredet.

Sandlo er til forveksling lik dverglo. Men dverglo er langt mer fåtallig og har sin utbredelse øst i Sør-Norge.

I slekt med

Annen info