Toppdykker

This is an example of a HTML caption with a link.

"Silkedykkeren" på Jæren

Toppdykkeren er en vakker fugl med en silkeglinsende fjærdrakt og en særpreget hodepryd. Under paringspillet om våren reiser, sprer og rister fuglen på hodetoppen. Arten lever av småfisk. Toppdykkeren er vanlig hekkefugl i Alvevatnet og i de fleste av de øvrige grunne og næringsrike innsjøene på Jæren. Den er trekkfugl og er en av de tidligste som kommer tilbake til hekkeplassene om våren, allerede tidlig i mars.

Fakta

Vitenskapelig navn: Podiceps cristatus
Norsk navn: Toppdykker
Hører til: Dykkerfamilien
Habitat: Næringsrike og grunne innsjøer med stor fiskebestand
Utbredelse: Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Toppdykkeren vandret første gang inn til Norge i 1904. Den ble da funnet hekkende i Høylandsvatn i Time. Vannet har i ettertid blitt tørrlagt. Siden begynnelsen av 1900-tallet har bestanden på Jæren økt.

Toppdykkeren er ikke tallrik i Norge, og utbredelsen er i hovedsak begrenset til jordbruksområder på Jæren, Lista og Oslofjordområdet.

Toppdykkeren bygger flytende reir i takrørskog og i tett kantvegetasjon.

I slekt med

Annen info

Toppdykkeren er rangert som nær truet (NT) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).