Dvergdykker

This is an example of a HTML caption with a link.

Vår minste dykker

Denne vesle fuglen er en mester til å dykke. Under vann jakter dvergdykkeren på virvelløse dyr, og til og med fisk! Den gulhvite flekken på nebbrota, og det brune kinnet gjør den lett gjenkjennelig i sommerdrakten sin. I motsetning til mange andre dykkere, har ikke dvergdykkeren noen hodepryd. Rogaland er ett av kun tre områder i Norge hvor det er kjent at den hekker. Den trives på næringsrike innsjøer som Øksnevadtjønn, og er en av de mange rødlistede artene som lever der. Den er en trekkfugl, men kan også overvintre langs kysten.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Tachybaptus ruficollis
Norsk navn: Dvergdykker
Hører til: Dykkerfamilien
Habitat: Tett begrodde innlandsvann, kyst
Utbredelse: Mellom-Europa, nesten hele Afrika, sørlige deler av Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Dvergdykkeren dykker nesten kontinuerlig på letingen etter vannlevende insekter og fisk.

Norge er et av de nordligste stedene i utbredelsesområdet til dvergdykkeren. Den er langt mer vanlig i Danmark, Sør-Sverige og videre nedover i Europa.

Det er kanskje så få som 100 individer av dvergdykkeren i Norge. På rødlista (2010) står den som Nær truet.

I slekt med

Annen info