Splitterne

This is an example of a HTML caption with a link.

Nykommeren

Splitterna er ganske ny i Norge. Før 1970-tallet ble kun streifere observert. I senere tid har den blitt observert mer regelmessig på Jæren. Den skilles fra makrellternen ved at den har sorte ben, og et sort nebb med gul tupp, i stedet for oransje ben og nebb. I tillegg er de svarte nakkefjærene forlenget og gir terna en «pønker»-sveis. Splitterna hekker i koloni, men er ikke veldig aggressiv mot rovdyr. Den har sikkerhet i det store antallet, samt at den hekker tett innpå mer aggressive arter som rødnebbterna og hettemåken.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Thalasseus sandvicensis
Norsk navn: Splitterne
Hører til: Ternefamilien
Habitat: Kyst, øyer, innlandsvann
Utbredelse: Mellom-Amerika, kystområder i Vest-Europa, Sør-Asia.
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Splitterna er svært sårbar overfor forstyrrelser og det anbefales å holde god avstand til fuglenes reirområder.

Inntil nylig trodde man at splitternen tilhørte en annen slekt: Sterna. Derfor heter denne fuglen Sterna sandvicensis i eldre bøker og tidsskrifter. Ny DNA-forskning har resultert i den nye taksonomiske bestemmelsen.

I slekt med

Annen info