Låvesvale

This is an example of a HTML caption with a link.

En rask og elegant flyger

Det blir ikke skikkelig sommer før svalene er tilbake fra sitt vinteropphold i Afrika. De aller tidligste dukker opp på Jæren i slutten av april, men hovedtyngden ankommer i siste halvdel av mai. Låvesvalen er som navnet tyder en klassisk jordbruksfugl. Den bygger ofte reir i løer og uthus, og fanger insekter i det åpne jordbrukslandskapet. Men bestanden har gått tilbake de siste 20-årene, mest sannsynlig som følge av endringer i landbruket.

Fakta

Vitenskapelig navn: Hirundo rustica
Norsk navn: Låvesvale
Hører til: Svalefamilien
Habitat: Åpent jordbrukslandskap
Utbredelse: Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Låvesvalen lager sitt kunstferdige, skålformete reir med bruk av jordklumper og leire blandet med spytt. Innvendig er reiret fôret med fjær og strå. Låvesvalene får vanligvis to ungekull.

10 000 kilometer reiser låvesvalene for å tilbringe vinteren i Afrika.

Sandsvale og taksvale er de norske slektningene av låvesvalen.

I slekt med

Annen info