Stær

This is an example of a HTML caption with a link.

Typisk for Jærens kulturlandskap

I sollyset skimrer den mørke drakten til stæren vakkert i metalliske grønne og blå farger. Om vinteren og utover våren har drakten hvite prikker. Med det lange gule nebbet spiser fuglen insekter og mark på bakken og smådyr i fjæra. Stæren er en typisk art for kulturlandskapet, og vi finner den i det åpne jordbrukslandskapet over store deler av Jæren. Stæren er svært sosial. Det er et spektakulært syn å se hundrevis, opptil tusenvis, av fugler som flyr i tett flokk som en stor bølgende sky.

Fakta

Vitenskapelig navn: Sturnus vulgaris
Norske navn: Stær, stare
Hører til: Stærfamilien
Habitat: Kulturlandskap med åpne områder, også strandenger
Utbredelse: Europa, Asia, Nord-Amerika, Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Stæren er en trekkfugl, og de fleste flyr til De britiske øyene eller sørover i Europa. Men en del fugler overvintrer langs norskekysten, spesielt her i Rogaland. Når bakken fryser blir det mindre smådyr å finne på jordene. Da livberger de overvintrende fuglene seg på smådyr som de finner i tangen i fjæra.

Stæren er flink til å herme etter andre fuglers lyder. Hører du godt etter kan du legge merke til at en stær kan ha tatt med både svarttrostsang og vipeskrik i repertoaret sitt.

Stæren er en såkalt hullruger. Den bygger reir under takstein, i hule trær og i fuglekasser. Den er svært selskapelig, så mange fugler hekker gjerne nær hverandre. Hunnene legger 5-7 blåhvite egg som hunnen og hannen deler på å ruge ut.

Stæren kan bli så gammel som 20 år.

I slekt med

Annen info

Bestanden av stær har gått tilbake og arten er rangert som nær truet (NT) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).