Storlom

This is an example of a HTML caption with a link.

Ikke så stor likevel

Storlommen finnes nær vann over nesten hele Norge. Den hekker ved innsjøer i Rogaland, men ikke på Jæren. Her er den oftest å se på vinteren da den trekker ut til kysten langs Sør-Norge for å overvintre. På vinteren er fjærdrakten mer anonym i hvitt og svart. På sommeren får den sitt karakteristiske grå hode og stripete mønster på hals og rygg. Storlommen er en dyktig svømmer som lever av fisk, men den kan også ta krepsdyr og amfibier. Storlommen har et misvisende navn da den er den neste minste av de fire lomartene vi har i Norge.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Gavia arctica
Norsk navn: Storlom
Hører til: Lomfamillien
Habitat: Klare innsjøer, kyst
Utbredelse: Nordlige Europa, Asia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Ordet «lom» stammer fra det gammelnorske «lòmr» som betyr jamring. Storlommen har nemlig et jamrende skrik. Skriket har blitt brukt mye som lydeffekter, blant annet i den norske spillefilmen «De dødes tjern» fra 1958.

Alle lommene har føttene plassert langt bak på kroppen. Dette gjør dem til gode svømmere, men det gjør det også vanskelig for dem å gå på land. Derfor holder lommene seg mest på vannet med unntak av hekkingen, men selv da plasseres reirene helt inntil vannkanten. Denne reirplasseringen gjør at de er svært utsatt for vannstandsregulering, hvor enten reirene kan bli oversvømt eller avstanden til vannet bli for lang.

I slekt med

Annen info